Duurzaam inkoopbeleid

Bij Qurios streven we naar een duurzaam inkoopbeleid
waarmee we de markt stimuleren mee te denken
naar een innovatiegerichte en duurzame aanpak van inkoop.

Een duurzame cyclus

Bij Qurios streven we naar een duurzaam inkoopbeleid waarmee we de markt stimuleren mee te denken naar een innovatiegerichte en duurzame aanpak van inkoop. Dit doen we door bij elke aankoop een bewuste keuze te maken. Tijdens de selectie wordt niet alleen naar de prijs en de kwaliteit van het product of dienst gekeken, maar naar de gehele cyclus.


Herkomst – Arbeid – Productieproces - Product – distributie – Onderhoud - Recycle

Biologisch en streekgebonden

We onderzoeken altijd of er een mogelijkheid is biologische, fairtrade of streekgebonden producten in te zetten.


Daarnaast houden we rekening met het effect van onze keuze op het milieu, de mens. Hierbij kijken we bij elk product en dienst op zich, waardoor de keuze van een product én de leverancier gebaseerd is op wat het beste is voor ons milieu.

MVO-beleid

Als deel van ons MVO beleid om onze omgeving gezonder te maken en een beter werkklimaat te creëren streven we naar het inkopen van producten en materialen die gecertificeerd zijn met een erkend milieukeurmerk.


Daarnaast verkiezen we waar mogelijk altijd fairtrade, recyclebaar, bio-gecertificeerd, energie efficiënt of streekgebonden producten en diensten.


We trachten ons afval zoveel mogelijk te beperken door het gebruik van composteerbare materialen en het scheiden van zoveel mogelijk afvalfracties. We selecteren op leveranciers die een duurzaamheidsbeleid hebben en dat ook uitvoeren.


Onze belangrijkste leveranciers laten we in het kader van ketenverantwoordelijkheid een duurzaamheidsverklaring ondertekenen waardoor zij de basis leggen voor de succesvolle uitvoering van ons duurzaamheidsbeleid. Leveranciers zijn transparant over hun beleid en bieden Qurios de gelegenheid voor het uitvoeren van eventuele audits.Het doel

Het doel is om richtlijnen in kaart te brengen die de inkoop van duurzame producten en diensten stimuleren zonder de prestaties van Qurios te compromitteren.


Bij de inkoop van producten wordt ook naar de langere termijn besparingen gekeken in tegenstelling tot uitsluitend de kostenbesparingen op korte termijn voorwaardelijk dit binnen de opgestelde begroting kan worden uitgevoerd en of hiervoor expliciete fiattering is van het Qurios directie.


We erkennen dat afval gereduceerd kan worden door het waar mogelijk gebruik maken van herbruikbare producten en van composteerbare en recyclebare materialen.


We prefereren de aanschaf van biologische producten om bij te dragen aan het creëren van een pesticiden-vrije wereld en door de inkoop van streekproducten streven we naar het terugdringen van de CO2 emissies die ontstaan door transport.


Ter ondersteuning van dit initiatief zal Qurios als integraal onderdeel van het inkoopproces onze leveranciers steeds vragen voor alle producten aan te geven wanneer een alternatief product op de markt is welke een mogelijk duurzamer karakter heeft.


Richtlijnen

De inkoopdoelstellingen worden jaarlijks herzien en opnieuw beoordeeld. Hiervoor gebruiken we de richtlijnen van Green Key.


Prestaties worden samen met leveranciers tijdig geëvalueerd en nieuwe doelstellingen worden geformuleerd. Doelstellingen worden onder andere gedocumenteerd in de MVO actielijst van wederzijdse partijen.