Wilder Land hoe je van (on)kruid thee maakt

Twee vrienden, Daan van Diepen en Matthijs Westerwoudt, waren benieuwd hoe het ervoor staat met de Nederlandse biodiversiteit. Want 65% van het Nederlandse grondoppervlak is in handen van boeren; en die hebben dus enorme invloed op de kwaliteit van de bodem en de biodiversiteit.

Hoe scoort onze biodiversiteit?

“Biodiversiteit is ons scorebord om te zien hoe goed het gaat met de aarde. Een hoge score betekent: het gaat goed, er is veel bodemleven en insecten hebben het naar hun zin. De grond is vruchtbaar, er zijn gezonde ecosystemen, de grond kan zichzelf beschermen tegen extreem weer en alle gewassen worden goed bestoven.

Maar helaas: als we nu naar het scorebord van biodiversiteit in Nederland kijken, zien we dat de Nederlandse bodem er nogal slecht voor staat. De biodiversiteit staat onder druk en is in de afgelopen decennia sterk afgenomen. De gevolgen hiervan zijn groot.

Groen is niet altijd goed

De langgerekte weilanden waar Nederland zo beroemd om is, zien er natuurlijk mooi strak en groen uit. Maar veel weilanden in ons land zijn er slecht aan toe. Er groeit maar één soort gras; meestal Engels raaigras Het is in deze weilanden slecht gesteld met de biodiversiteit. Het zijn eerder groene woestijnen dan bloemrijke weides met vogels en vlinders, zoals je vroeger vaak zag.”

"En het mooie is dus: hoe meer thee we drinken, hoe meer onkruid er wordt gezaaid bij de boeren. "

Onkruid is wél goed

Daar wilden de vrienden wat aan doen. “We zijn gaan samenwerken met boeren. We zaaien (on)kruiden in in hun akkers. Die trekken bijen en vlinders aan en verbeteren de biodiversiteit. Van die (on)kruiden maken we heerlijke thee. En het mooie is dus: hoe meer thee we drinken, hoe meer onkruid er wordt gezaaid bij de boeren.

Veel van de kruidenthee die we nu in de winkel kopen komt uit het buitenland. Terwijl we het in Nederland kunnen maken en ondertussen de bodem en de natuur een handje kunnen helpen. We werken alleen met inheemse kruiden. De insecten die die kruiden aantrekken zorgen weer voor een betere bestuiving van onze gewassen, en dat is hard nodig voor onze voedselvoorziening. Zo is de cirkel rond. Want biodiversiteit is van levensbelang voor ons allemaal.

Proeven?

Je vindt de thee van Wilder Land in het welkomstpakket bij aankomst. Je kunt ook zelf kruidenthee bestellen op wilder-land.com