Kronkelende duinpaadjes, stuifzand en bloeiende heide

Schoorsle Duinen

Het is wat ons betreft een van de mooiste duingebieden van Nederland: de Schoorlse duinen. En minder subjectief: het zijn de hoogste duinen van Nederland. Een eeuw geleden was het nog een grote zandbak, maar in honderd jaar is er heel wat veranderd. Het is nu een prachtig wandelgebied, met slingerende duinpaadjes, tientallen vogelsoorten, bijzondere paddenstoelen en stuivende duinen.

60 kilometer aan wandelroutes

In de Schoorlse duinen vind je maar liefst 60 kilometer wandelpad. En je moet een beetje van klimmen houden, want er is heel wat hoogteverschil en veel paden zijn alleen rul duinzand.

In de afgelopen jaren is het natuurgebied nog wat veranderd. Waar vroeger alles bos moest zijn, is nu weer ruimte om duinen te laten stuiven. Zoals bij ‘De Kerf’: daar heeft het Noordzeewater bij springtij en noordwesterstormen vrij toegang tot de achterliggende duinvalleien.

Daardoor komt het zoute water verder de duinen in en groeien er nu planten als zeekraal, zeeraket en schorrenzoutgras. Die trekken weer nieuwe vogelsoorten en duinhagedissen aan.

Daarnaast vind je verschillende grote grazers in het gebied. En als je rond augustus en september gaat wandelen zie je de prachtige heide het gebied paars kleuren. www.staatsbosbeheer.nl/natuurgebieden/schoorlse-duinen