Bewust Inrichten

Bijvoorbeeld onze meubelselectie

Qurios kiest ervoor om in te zetten op duurzaamheid en eerlijke productie. Daarom zijn we constant alert op hoe en wat we inkopen en gebruiken. We kopen nooit ‘zomaar’ ergens in.

We vinden het dus belangrijk waar het materiaal vandaan komt, of het materiaal duurzaam is en door wie het wordt gemaakt . Daarom heeft het onze voorkeur om te werken met artikelen die in Europa zijn geproduceerd. We werken waar mogelijk zoveel mogelijk samen met Nederlandse leveranciers. En voor een aantal zaken willen we dan met écht lokale leveranciers werken.

We hebben besloten dat we zoveel mogelijk, bij alle producten die we inkopen, de certificaten willen hebben die aantonen dat het eerlijk is geproduceerd.